Resegaranti

Bolaget SiKL tjänster AB med Org. nr. 559148-7623 har ställt resegaranti till kammarkollegiet i enlighet med paketreselagen. Reseföretag som marknadsför och säljer paketresor, är förpliktigade att ställa en säkerhet överstigande samtliga kunders inbetalningar. Denna skyldighet har t.ex. inte företag som endast säljer en flygbiljett eller ett hotellboende. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenär vid händelse av att en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. För ytterligare information, besök Kammarkollegiet.